Hướng dẫn backup và restore toàn bộ dữ liệu điện thoại Android - 10996

Sử dụng điện thoại Android thì không ít nhiều bạn cần phải sao lưu lại dữ liệu của bạn và restore lại chúng khi cần thiết. Chẳng hạn như bạn muốn cài 1 bản ROM mới thì hiển nhiên việc đầu tiên cần làm đó là bạn phải Backup dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện rồi. Ở bài hướng dẫn này, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng các ứng dụng giúp chúng ta sao lưu dữ liệu quan trọng như Ứng dụng, Messages, APN, Contacts và Call logs.

Backup và Restore lại các dữ liệu Ứng dụng Android.
Chúng ta phải sao lưu và khôi phục lại tất cả các ứng dụng mà tất cả chúng đã được cài đặt trong điện thoại Android của bạn. Đó là một điều cần thiết và nó có thể được thực hiện đơn giản thông qua 1 ứng dụng miễn phí trên Google Play đó là: App Backup & Restore

Các tính năng chính :

- Backup apps to SD card
- Batch backup
- Backup market link for protected apps
- Restore apps from SD card
- Batch restore
- Quick uninstalling
- Sort apps by name, install date, size
- Auto backup on install
- Show storage usage
- Multi version backup
- Search app from Google market
- Send apk file by email
- Share market link
- Support App2SD

 

Hướng dẫn backup và restore toàn bộ dữ liệu điện thoại Android - 10997

Backup và Restore toàn bộ tin nhắn SMS trên Android.
Bạn có thểsao lưu lại toàn bộ tin nhắnvà Restore lại chúng khi cần nhờ 1 ứng dụng miễn phí là SMS Backup & Restore

Các tính năng ứng dụng: 
- Tin nhắn SMS Backup trong định dạng XML
- Chọn một thời gian dự kiến để tự động sao lưu.
- Sao lưu định dạng độc lập với phiên bản Android để các tin nhắn có thể dễ dàng di chuyển từ một điện thoại khác, không phụ thuộc vào phiên bản Android.
- Lựa chọn để chọn cuộc hội thoại để sao lưu.
- Xem / phục hồi tất cả các tin nhắn hoặc cuộc hội thoại chỉ được lựa chọn.
- Xóa tất cả các tin nhắn SMS trên điện thoại.
- Email cho tập tin sao lưu.
- Tự động gửi lên Email hoặc Tải lên Dropbox & Google Drive bằng cách sử dụng Add-On.
- XML sau đó có thể được chuyển đổi sang định dạng khác, và cũng có thể được xem trên một máy tính.

Backup và Restore lại các tùy chỉnh APN
Bạn có thể sao lưu tất cả các thông tin APNvà khôi phục lại chúng nhờ 1 ứng dụng đó làAPN Backup & Restore

Với các tính năng : 

 • Titanium Backup
 • Find APN and restore
 • Conversion support

 

Hướng dẫn backup và restore toàn bộ dữ liệu điện thoại Android - 10998


Backup và Restore lại toàn bộ Danh bạ Contacts trên Android.
Để thực hiện việc này chúng ta sẽ sử dụng 1 ứng dụng có tên : Super Backup : SMS & Contacts

Với các tính năng :

 • Backup apps to SD card
 • Backup & restore app’s data(need root)
 • Batch restore apps from SD card (need root)
 • Backup Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to SD card
 • Restore Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars from SD card
 • Can select SMS conversations to backup
 • Delete the backup data on SD card
 • Schedule automatic backups
 • Auto upload scheduled backup files to your Gmail
 • Show last backup count & time
 • User can change backup folder path in Settings
 • Can backup Contact’s group and picture properties

Backup và Restore lại lịch sử cuộc gọi trên Android
Nhật ký cuộc gọi có thể được giữ sao lưu và khôi phục lại nó bằng cách sử dụng ứng dụng của bên thứ ba có trên Google Play StoreCall Logs Backup & Restore . Ứng dụng này có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và nó có thể sao lưu theo định dạnh XML và bạn có thể dễ dàng đọc trên máy tính.

Các tính năng chính :

* Automatic Scheduled Backups.

* View Backup Contents from within the App.
* Backups created in XML Format.
* Option to specify the Backup folder.
* Backup format is independent of the Android version so the Call History can be easily moved from one phone to another, irrespective of the Android version.
* Delete Call History on the Phone.
* Email a backup file.
* The XML can then be converted to other formats, and can also be viewed on a computer.

Theo aloandroid
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Gọi ngay: 0966391686 Gọi ngay: 0969583686 Gọi ngay: 0901699686
zalo